Search

A28 moet stiller!

 

Is een initiatief van enkele burgers die de vele signalen uit hun (directe) omgeving over het toenemende geluid en fijnstof vanaf de A28 en de negatieve invloed daarvan op de leef- en woonomgeving willen bundelen, deze signalen vervolgens kenbaar willen maken aan de instanties die de middelen en invloed hebben om geluid- en fijnstof beperkende maatregelen te implementeren.

De A28 is van groot belang voor Wezep en omstreken. Wij verzetten ons daarom ook niet tegen de A28 zelf of tegen nieuwe aansluiting A28 bij Wezep. We willen dat de neveneffecten zoals het toenemende lawaai en uitstoot fijnstof meer aandacht krijgen en er afdoende maatregelen genomen worden om deze neveneffecten te neutraliseren.

Om u een beeld te geven van het geluidsniveau van de A28 klik  hier.        Waarschuwing: zet uw volume voor alle zekerheid lager!!

Disclaimer: geluidsmeter is een app en dus geen officieel geijkte geluidsmeter.

Voor een impressie van de raadsinformatie avond d.d. 17 januari 2018 met als thema geluid- en fijnstofhinder A28  klik hier.

LAATSTE NIEUWS (22 oktober 2019)De Omgevings Dienst Noord-Veluwe heeft op verzoek van de gemeente Oldebroek en het actiecomite A28moetstiller geluidsberekeningen voor de A28 en A50 ter hoogte van Wezep en Hattemerbroek uitgevoerd. Berekeningen geven aan dat het met het geluid nog slechter is gesteld dan we hadden verwacht. Zie voor uitgebreide infomatie het menu "Nieuws".                                                                                                

 

 

Back To Top