Search
maandag 15 juli 2024

Korte uitleg: Wat is een Zienswijze?

Een korte toelichting: wat is een zienswijze?.

Een zienswijze is een mening van u als belanghebbende over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

Afwijzing zienswijze

Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Als uw zienswijze is afgewezen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.

Meer gedetailleeerde informatie over een zienswijze vind u hier

 

 

Copyright 2024 by Apada
Back To Top