Search
maandag 15 juli 2024

Onze Visie

De inwoners van de Noord-Veluwse woonkernen Wezep (13.800 inw.) en Hattemerbroek (1.100 inw) hebben al jaren last van het lawaai en fijnstof van de A28. Passende maatregelen zijn noodzakelijk voor een goede woon- en leefomgeving.

Visie A28 moet stiller!

 

De inwoners van de Noord-Veluwse woonkernen Wezep (13.800 inw.) en Hattemerbroek (1.100 inw) hebben al jaren last van het lawaai en fijnstof van de A28.

 • De bevolking beseft dat ze afgelopen jaren steeds meer last hebben gekregen.
 • Velen voelen zich onvoldoende serieus genomen door de verantwoordelijke instanties.
 • Men is niet tegen de A28 als zodanig, maar vindt dat het geluidsniveau en uitstoot fijnstof anders moeten en kunnen.

 

De problemen

 

 1. Problemen A28. De problemen die de leefbaarheid in Wezep bedreigen, zijn groot:
  • De verkeersintensiteit wordt steeds hoger.
  • Het aantal DB geluid overschrijdt de irritatie grens
  • De filevorming bij Wezep / Hattemerbroek levert extra uitstoot op.
  • Er zijn plannen voor verbreding A28 waardoor lawaai en uitstoot alleen maar groter worden

b. Verzadigingspunt al bereikt. Door cumulatie van reeds bestaande geluids- en milieuhinder is in Wezep het verzadigingspunt al bereikt:

 • De kern wordt ingesloten door de autowegen A28 en A50 en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.
 • Het naburige artillerieschietkamp veroorzaakt zware explosies, schokgolven en trillingen.
 • Geluids- en milieuhinder door laag overvliegende vliegtuigen van Lelystad Airport.   
 • Deze factoren zijn ten onrechte niet meegewogen in de besluitvorming.

 

Niet serieus genomen door instanties

 

a. Falende communicatie. De communicatie is alom ernstig tekort geschoten en doet dat nog steeds:

 • In 2008 zijn met de Gemeente en Rijkswaterstaat gesprekken geweest over de geluidsoverlast en de toename hiervan in de toekomst.
 • Rijkswaterstaat heeft na aanleiding van gesprekken toezeggingen gedaan over de aanleg van zoab op A 28 en e.v.t over verbetering van de geluidswal.
 • Tot nu toe is er met die beloftes niets gedaan.

b. Slechte belangenbehartiging. De belangen van de bevolking zijn slecht behartigd, wat het vertrouwen in diverse actoren ernstig heeft geschaad. Genoemd mogen worden:

 • Bewoners hebben in 2007 middels handtekeningen de aandacht hierop al gevestigd.
 • Ook is een onderzoek naar geluidsoverlast geweest.
 • De gemeente zat aan tafel bij Rijkswaterstaat over de geluidsoverlast en de toename hiervan in de toekomst.
 • Er zijn geen indicaties dat de provincie Gelderland en de burgemeesters van Harderwijk en Nunspeet, als vertegenwoordigers van Noord-Veluwe, zich sterk hebben gemaakt voor de inwoners belangen.
 • De gemeente Oldebroek vingen bot bij het Ministerie om geluidsmetingen uit te voeren en zien zich daardoor genoodzaakt dat op eigen kosten zelf te gaan doen. (Voor Oldebroek: € 100.000.)
 • ‘Den Haag’, noch de Provincie heeft er tot dusverre blijk van gegeven dat ze hun zorgplicht jegens mens, dier en milieu in Wezep serieus nemen. Van aandacht, begrip, compassie of oplossingsgerichtheid is tot nu toe bitter weinig gebleken.
 • Snelheid is vrij recent opgevoerd van 100 naar 130 km per uur zonder compensatie in geluidswering

Actiecomité A28 moet stiller! is spreekbuis van de verontruste inwoners van Wezep/Hattemerbroek en wordt door de gemeente gefaciliteerd.

A28 moet stiller! verzet zich niet tegen de A28 als zodanig, maar is vóór:

 • Hoge Geluidswal tussen tankstation Bornheim en Knooppunt Hattemerbroek
 • Isolerende beplanting tussen tankstation Bornheim en Knooppunt Hattemerbroek
 • Optimaal isolerend ZOAB tussen ’t Harde en Zwolle
 • Lagere snelheid beide zijden tussen tankstation Bornheim en Knooppunt Hattemerbroek

 

 

 

 

 

 

Copyright 2024 by Apada
Back To Top