Search
maandag 15 juli 2024
Webmaster
/ Categories: Uncategorized

Fijnstof, de bijna onzichtbare sluipmoordenaar

Fijnstof, de bijna onzichtbare sluipmoordenaar

Onderstaand een 2-tal belangrijke citaten uit een nieuwsitem van zembla.bnnvara.nlEnerzijds een weergave van de geldende normen en anderzijds een maatregel die met een zeer geringe investering makkelijk door de (rijks) overheid te realiseren moet zijn. 

Nederlander leeft korter door vieze lucht, Milieudefensie stapt naar rechter (bron: zembla.bnn.vare.nl)

De eis van Europa
Hoe zit het met de richtlijnen die Europa heeft vastgesteld voor de luchtkwaliteit? Van Europa mag Nederland niet meer dan 40 microgram fijnstof per kubieke meter (μg/m³) uitstoten. De Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert zelfs nog minder fijnstof om een gezonde leefomgeving te garanderen: twintig μg/m³. Dat is dus de helft van de EU-norm. Ook als de EU-normen worden gehaald, is de lucht in Nederland op veel locaties nog niet gezond, gezien het advies van de WHO.

Maximum snelheid terug naar 100 km per uur
Een van de maatregelen die Nederland is volgens Milieudefensie het terugdraaien van de maximum snelheid. Die werd in 2016 op nog meer plaatsen verhoogd van 100 naar 130 km per uur.

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur leidt tot veel meer schadelijke uitlaatgassen: 46 procent meer uitstoot van stikstofdioxide, negen procent meer uitstoot van fijnstof en 44 procent meer uitstoot van stikstofoxide.

Zie link bij More Links voor het volledige bovenstaande artikel inzake Milieudefensie naar rechter

Longartsen slaan alarm “risico’s luchtvervuiling worden ernstig onderschat” (bron: zembla.bnn.vare.nl)

Een citaat uit dit artikel:

Volgens de artsen moet de politiek meer doen om vervuilende scooters, diesels, vrachtverkeer, kolencentrales en intensieve veehouderij aan banden te leggen. Ook zouden speelplaatsen voor kinderen niet in de buurt van wegen met veel verkeer moeten liggen. Want kinderen zijn extra kwetsbaar. Per jaar krijgen 12.400 kinderen luchtwegklachten als gevolg van luchtvervuiling, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Feit (opmerking actiecomité):

Wezep-Noord ligt tegen de A28 aan en kent 2 scholen en een peuteropvang binnen haar grenzen. Aandacht voor het probleem van fijnstof en luchtvervuiling lijkt het actiecomité dan ook zeer zeker op zijn plaats. 

Zie link bij More Links voor het volledige bovenstaande artikel inzake de longartsen.

 

Previous Article WHO: nieuwe geluidsrichtlijnen om gezondheidsschade te beperken (bron:NRC)
Next Article Update enquête "effecten A28 in beeld"
Print
1046 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Copyright 2024 by Apada
Back To Top