Search
maandag 15 juli 2024
Webmaster
/ Categories: Uncategorized

Geluidsberekening door Omgevings Dienst Noord-Veluwe van de A28 en de A50 nabij Wezep/Hattemerbroek ,oktober 2019.

Geluidsberekening bevestigd de enquête, sterker nog: cijfers geven aan dat het met geluid nog slechter is gesteld dan we hadden verwacht.

Geluidberekening van de A28 en de A50 nabij Wezep/Hattemerbroek ,oktober 2019.

Resultaten enquête worden bevestigd, sterker nog: cijfers geven aan dat het met geluid nog slechter is gesteld dan we hadden verwacht.

Medio mei 2019 heeft de gemeenteraad van Oldebroek, naar aanleiding van de resultaten van de enquête, besloten om middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van geluidmetingen nabij de A28 in Wezep. Uit overleg met Rijkswaterstaat (RWS) is naar voren gekomen dat RWS niets met deze gegevens zal doen vanwege het feit dat deze gegevens volgens RWS achterhaald zijn op het moment van realisatie van de nieuwe op- en afrit A28, welke het bedrijventerrein H2O zal gaan ontsluiten.. 

 

Vervolgens heeft de gemeente Oldebroek overleg gehad met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). De ODNV voert milieutaken op de Noord-Veluwe uit en beschikt over vele verschillende expertises waaronder expertise op het gebied van geluid, grondwater en externe veiligheid. De ODNV heeft m.b.t. geluidberekeningen A28 afgelopen jaren veel ervaring en expertise opgedaan in de regio Harderwijk. De ODNV beschikt over geavanceerde software en hardware om met de vele, uit verschillende bronnen beschikbare, data berekeningen te maken. Deze berekeningen geven een zeer realistisch beeld en indien gewenst kunnen er simulaties worden gemaakt om te zien wat de invloed van bepaalde maatregelen zijn op het beperken van de geluidsoverlast.  In samenspraak met de gemeente Oldebroek (wethouder B. Bergkamp) is besloten om de ODNV te vragen om voor de A28 en A50 berekeningen ter hoogte van Wezep en Hattemerbroek uit te voeren.  De A50 is bewust meegenomen omdat Hattemerbroek ook veel last heeft van het geluid van zowel de A28 als de A50.

Op 17 oktober 2019 hebben heeft de ODNV in het bijzijn van wethouder B. Bergkamp een presentatie gegeven aan de betrokken ambtenaren en het actiecomité A28moetstiller. De uitkomst van de berekeningen zijn een bevestiging van de uitkomst van de enquête namelijk, dat het slecht gesteld is met het geluid ter hoogte van Wezep en Hattemerbroek. Waar de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) in de nieuwe richtlijnen (2018) aangeeft dat het lawaai van wegverkeer overdag onder de 53dB moet blijven blijkt dat voor grote delen van Wezep en Hattemerbroek het geluid overdag tussen de 58-62 dB is en zelfs nog hoger. Er zijn door de ODNV 2 berekeningen gemaakt namelijk op 1,5 meter hoogte (begane grond) en op 5 meter hoogte (slaapkamer bovenverdieping). De WHO geeft aan dat het verkeerslawaai ’s-nachts onder de 45 dB moet blijven. Uit de berekeningen blijkt dat het geluid niveau nagenoeg voor geheel Wezep en Hattemerbroek ‘s-nachts ook ver boven de richtlijn van 45 dB uitkomt.

Wat weten we nu?

De resultaten van de enquête worden door de berekeningen van een onafhankelijke organisatie (ODNV) bevestigt en helaas moeten we constateren dat de cijfers aangeven dat het met geluid nog slechter is gesteld dan we hadden verwacht. De mogelijk optredende geluidsoverlast van Lelystad is dan nog niet eens meegenomen in de berekeningen. 

Wat gaat het actiecomité A28moetstiller nu doen?

  • Wij houden B&W en Gemeenteraad scherp met rapportages, vragen en artikelen;
  • Wij willen naar 100 km op de A28 en A50. In ieder geval rondom Wezep en Hattemerbroek;
  • Op de plekken waar om veiligheidsredenen bomen worden gekapt, willen wij dat er herplanting plaatsvindt langs de A28:
  • Wij willen dat er in de nu gemaakte berekeningen wordt gekeken wat het effect van diverse maatregelen is (asfalt, geluidswal A28 en Rondweg langs wijk Wezep-Noord, 100 km snelheid A28);
  • Zodra de op- en afrit A28 gereed zijn worden er geluidsmetingen uitgevoerd en gaan de gesprekken met RWS over geluidsreductie starten

In de hierna volgende 2 plaatjes ziet u de geluid belasting over Wezep en Hattemerbroek. Uit deze plaatjes blijkt dat de milieugezondheids kwaliteit voor grote delen van Wezep en Hattemerbroek matig tot zeer matig is en op sommige plekken zelfs ruim onvoldoende.

Geluidbelasting in Lden op 1,5 mmv (begane grond)

 

Geluidbelasting in Lden op 5 mmv (slaapkamer bovenverdieping).

 

Previous Article Uitkomst onderzoek beleving overlast A28 onder inwoners uit en rondom Wezep
Print
1001 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Copyright 2024 by Apada
Back To Top