Search
maandag 15 juli 2024

Notitie Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG)

Webmaster 0 0 Article rating: No rating

Notitie van Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Op verzoek van “A28 moet stiller!” heeft de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) de MER beoordeeld welke behoord bij het ter inzage liggende “ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28”.  De bevindingen van het NSG zijn samengevat in de “Notitie zienswijze bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28”. Deze bevindingen zijn voor “A28 moet stiller!” aanleiding om een zienswijze in te dienen. De uiterste datum dat een zienswijze ingediend is 16 januari 2018, voor meer info over de ter inzage liggende stukken, zie link:

 

https://www.oldebroek.nl/Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Ruimtelijke_plannen/Bestemmingsplannen_in_procedure/Buitengebied/Ontwerpbestemmingsplan_Buitengebied_Aansluiting_A28

 

Daarnaast is “A28 moet stiller” van mening dat er ook een gedegen en goed onderbouwd verkeerscirculatieplan met alternatieven aanwezig dient te zijn. De reactie op de gemeentelijke voorlichtingsdagen van “als er ongewenst sluipverkeer optreedt dan plaatsen we verkeersborden” komt op ons als laconiek en bagatelliserend over.

 

Ook het onderwerp verkeerscirculatieplan nemen we mee in onze in te dienen zienswijze. 

Uitnodiging informatie avond

Webmaster 0 993 Article rating: No rating

 

 

A28 moet stiller!

Bezoek de informatieavond op 17 januari 19.30 uur in dorpshuis De Brinkhof te Wezep!

 

Wij vertellen u meer over het actiecomité

Rijkswaterstaat en gemeente Oldebroek vertellen over de reconstructie

 

RSS
123
Copyright 2024 by Apada
Back To Top