Search
vrijdag 1 maart 2024
Webmaster
/ Categories: Uncategorized

Vervolg gesprek met Wethouders

Gesproken met wethouders mevr. Groot en dhr Westerbroek

Op 25 januari hebben wij een goed vervolg gesprek gehad met de wethouders mevr. Groot, de heer Westerbroek en vier ambtenaren van de gemeente Oldebroek. 

We zijn gestart met een korte terugblik op de informatieavond van 17 januari 2018 in de Brinkhof. Gezamenlijke conclusie is dat de avond heeft voldaan aan de doelstelling; de raad heeft zich goed kunnen informeren over wat er leeft bij de inwoners m.b.t. geluidsoverlast en fijnstof vanaf de A28. Er was grote belangstelling van zowel gemeenteraad als inwoners. Maar dan de vraag "Hoe nu verder? Complicerend is dat er meerdere partijen (RWS, gemeente, provincie, rijksoverheid) betrokken zijn. Wij hebben echter vastgesteld dat wij een gezamenlijke doelstelling hebben, namelijk "het terugdringen van de geluidsoverlast en fijnstof A28 met als te behalen resultaat een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Wezep en Hattemerbroek".

Afgesproken is:

  • Gemeente Oldebroek start een project A28moetstiller!.
  • Het project krijgt een gemeentelijk projectleider die binnen 3 weken met een plan van aanpak komt op basis van de benoemde doelstellingen en hoe deze te bereiken zijn.
  • Er wordt werk gemaakt van voldoende en goede (actuele) meetgegevens geluid en fijnstof. 
  • College en ambtenaren lobbyen bij collega gemeenten, provincie en landelijke overheid voor het terugdringen van de geluidsoverlast en fijnstof A28
  • In het Bestuurlijk akkoord 2018-2022 wordt aandacht besteed aan het project A28moetstiller!
  • De gemeenteraad vraagt ook om aandacht voor het project A28moetstiller! en zij worden betrokke

Wij zijn tot op heden erg tevreden over de wijze waarop het college van B&W en de verschillende raadsfracties de signalen van overlast A28 serieus nemen! 

Previous Article Overleg met VVD fractie
Next Article Enquete "Effecten A28 in beeld"
Print
1016 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
Copyright 2024 by Apada
Back To Top